Екзаменаційна відомість

12345

Робота №1. Редагування робочої книги

Мета роботи: створення та збереження електронної таблиці (робочої книги). Вивчення способів роботи з даними в осередку (форматування вмісту осередків, вибір діапазону осередків та робота з ними, редагування вмісту осередків). Вивчення можливостей Автозаполнения.

Завдання: створіть робочу книгу та вивчіть способи роботи з даними в Excel.

Методика виконання роботи:

1. Створіть нову робочу книгу (кнопка Создать на панелі інструментів Стандартная або команда Файл→Создать).

2. Перейменуйте поточний робочий лист (двічі клацніть на ярлику поточного робочого листа та перейменуйте його).

3. Додайте ще один робочий лист в робочу книгу (клацніть правою кнопкою миші на ярлику листа та в контекстному меню оберіть команду Добавить).

4. Збережіть створений вами файл під ім’ям book.xls у своєму каталозі (команда Файл → Сохранить).

Таблиця 4.4

Екзаменаційна відомість

№ п/п Прізвище, ініціали № залікової книжки Оцінка Прізвище екзаменатора
Іванов І.І. Іващенко І.І.
Петров В.В. Іващенко І.І.
Сидоров С.С. Іващенко І.І.
Федоров Ф.Ф. Іващенко І.І.
Фролов Є.Є. Іващенко І.І.
Демідов Д.Д. Іващенко І.І.

5. Створіть таблицю по запропонованому зразку (табл.4.4).

Для цього:

- В осередку А1 введіть з клавіатури заголовок таблиці: Екзаменаційна відомість;

- В осередок А3 введіть: № п/п;

- В осередок В3 введіть: Прізвище, ім’я, по-батькові;

- в осередок С3 введіть: № залікової книжки;

- в осередок D3 введіть: Оцінка;

- в осередок Е3 введіть: Прізвище екзаменатора.

6. Відформатуйте осередки шапки таблиці. 4.4. Для цього:

- виділіть блок осередків - А3:Е3;

- виконайте команду Формат → Ячейки і перейдіть до вкладки Выравнивание;

- у діалоговому вікні Выравнивание оберіть опції: Горизонтальное - По центру; Вертикальное - По верхнему краю; переключатель - Переносить по словам, а у вкладці Шрифтзмініть зображення букв і розмір шрифту.

7. Змініть ширину стовпців, в які не вмістилися введені дані. Для цього можна перетягнути межі між рядками і стовпцями або навести вказівник миші на межу між заголовками стовпців і двічі клацнути лівою кнопкою миші. Для точнішого налаштування слід виконати команду Формат → Строка (Столбец) та активізувати відповідну команду з меню, що відкривається.

8. Зробіть рамку таблиці (Панель инструментов → кнопка Обрамление).

9. Привласніть кожному студентові свій порядковий номер, використовуючи маркер заполнения. Для цього:- зробіть поточним перший осередок стовпця № п/п і введіть у нього цифру 1;

- введіть цифру 2 в наступний осередок цього стовпця;

- виділіть блок, що складається з двох заповнених осередків;

- встановіть вказівник миші на правий нижній кут виділеного блоку. Вказівник миші прийме вид чорного хрестика - це маркер заполнения. Перетягніть його при натиснутій правій кнопці миші вниз або виконайте команду Правка →Заполнить → Прогрессия).

10. - Заповніть стовпець Прізвище екзаменатора. Скористайтесь методом автозавершения (він полягає в тому, що Excel "здогадується" слово, яке вводитиме користувач) або заповніть осередки за допомогою маркера заполнения.

11. - Скопіюйте таблицю на інший робочий лист за допомогою буфера обміну. Для цього:

- виділіть таблицю або діапазон осередків;

- правою клавішею миші викличте контекстне меню;

- виконайте в ньому команду Копировать;

- перейдіть на інший лист;

- встановіть курсор у перший осередок передбачуваної таблиці;

- виконаєте команду Вставить в контекстному меню.

12. - Додайте в нову таблицю один рядок і один стовпець. Для цього:

- виділіть діапазон осередків по стовпцю;

- клацніть правою кнопкою миші в контекстному меню, що відкрилося та виконайте команду Добавить ячейки;

- те ж саме повторіть для рядка.

13. - Внесіть в таблицю дві зміни:

- очистіть колонку з прізвищем екзаменатора;

- зробіть заголовок цієї колонки: Підпис екзаменатора.

14. - Відсортуйте в новій таблиці стовпці 2 і 3 за збільшенням (меню Данные → Сортировка або на панелі інструментівСтандартна кнопка Сортировать по возрастанию (Сортировать по убуванню)).

15. - Роздрукуйте створений документ (Файл → Печать).


3396153372357792.html
3396213338461341.html
    PR.RU™