Divide;30

Uж ВБ кГц ПП ЗТ до зварювального

Кола

В

Рис. 6.37. Структурна схема

Зварювального апарату з

Перетворенням частоти.

ЗГ

ВБ – випрямний блок; ПП – підсилювач потужності; ЗГ – задавальний генератор;

ЗТ – зварювальний трансформатор.

4.Установки контактного електрозварювання.

Більшість машин контактного зварювання змінного струму – однофазні. Їх зварювальні трансформатори мають магнітопроводи стержневого або броньового типу, набрані з пластин або виті з холоднокатаної стрічки.

Первинна обмотка трансформатора – дискова з мідного проводу, який ізольований скловолокном. Вторинна обмотка представляє собою один виток або декілька витків, поєднаних паралельно. Конструктивно вторинна обмотка може бути виконана по-різному. Її витки виготовляють литими з алюмінієво- го сплаву з внутрішнєю стальною трубкою для охолоджувальної води.

Паралельні витки з’єднані між собою за допомогою мідних контактних колодок. Обмотки трансформатора після зборки заливають епоксидним компаундом. Для отримання високоякісного точкового або шовного зварювання при високій продуктивності необхідно витримувати задане значення зварювального струму, строго визначений час його протікання і час паузи для кожного циклу зварювання.

Схеми силового кола і керування установкою електроконтактного зварювання приведені на рис. 6.38.

а) б)

Рис. 6.38. Схема силового кола а) і


3241066015953544.html
3241127056498434.html
    PR.RU™